Wat is een BBL-opleiding precies?
BBL betekent Beroeps Begeleidende Leerweg.
Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. U werkt als leerling-werknemer vier dagen per week in een bedrijf of instelling en gaat in het algemeen één dag per week naar school.
Beide manieren van leren, dus de praktijk in het bedrijf en de theorie op het ROC, vullen elkaar aan en vormen samen de beroepsopleiding.
BBL-opleidingen zijn er van het niveau van ‘assistent’ (niveau 1) tot het niveau van ‘specialist’ (niveau 4). Over het algemeen start u in niveau 2 en kunt doorstromen naar niveau 3 en daarna eventueel naar niveau 4. Instromen in de BBl-opleiding kan door het jaar heen.
De naamgeving van de opleidingsniveaus in het mbo gaat veranderen. Met ingang van het nieuwe schooljaar heten de niveaus 1 en 2 funderend beroepsonderwijs en de niveaus 3 en 4 middelbaar beroepsonderwijs.

Erkend leerbedrijf
Een bedrijf of instelling dat het praktijkdeel van een BBL-opleiding verzorgt, wordt ‘leerbedrijf’ genoemd. De brancheorganisatie gaat aan de hand van kwaliteitscriteria na, of een bedrijf of instelling als leerbedrijf erkend kan worden.

Klik hier om een overzicht te zien van de leerbedrijven waar wij mee samenwerken.

Praktijkopleider
Op het leerbedrijf moeten er mogelijkheden zijn om u de kennis en vaardigheden te laten verwerven die nodig zijn voor de BBL-beroepsopleiding. U moet bijvoorbeeld regelmatig instructie krijgen van een deskundige praktijkopleider in het bedrijf of de instelling.

Overeenkomsten
GOA-Leidingtechniek sluit met u een arbeidsovereenkomst via SPG Infratechniek Nederland. Dat kan voor bepaalde tijd, fulltime of parttime, mede afhankelijk van de CAO van de branche. Verder sluit u een Praktijkovereenkomst met alle betrokkenen: met het ROC, met het leerbedrijf en GOA-Leidingtechniek. Daarin worden de rechten en plichten van alle betrokkenen vastgelegd.

De Procedure
• Nadat een leerbedrijf op zoek is naar een leerling wordt de procedure gestart.
• Er komt een advertentie op het internet te staan.
• Hierop kan je als potentiële leerling reageren.
• Nadat je hebt gereageerd op de advertentie kun je worden uitgenodigd voor een gesprek.
• Dit gesprek vindt eerst plaats met onze coördinator.
• Als jullie het er beide over eens zijn wordt er een gesprek met het leerbedrijf geregeld.
• Het gesprek op het leerbedrijf vindt meestal plaats met de coördinator en de betrokkenen van het leerbedrijf.
• Als jullie alle drie vinden dat het een succes gaat worden zullen er vervolg afspraken gemaakt worden.
• Contracten worden in orde gemaakt, getekend door GOA en de leerling.
• Er wordt een praktijkovereenkomst met het ROC getekend.

Tijdens de Opleiding
Gedurende de opleiding wordt er frequent met u voortgang gesprekken gehouden. Deze gesprekken vinden plaats met de coördinator, het leerbedrijf en het ROC. Dit alles om te zorgen dat u als Leerling de juist begeleiding krijgt. De coördinator is ook frequent op het ROC aanwezig om vragen of onduidelijkheden van de leerling te kunnen beantwoorden.

ROC's
Klik hier om een overzicht van samenwerkende ROC's te zien.