Na een zeer intensief traject van afstemmen, samenwerken, reviewen, schrijven en herschrijven door aannemers, netbeheerders, waterbedrijven en diverse ROC’s kon in het nieuwe schooljaar gestart worden met nieuw lesmateriaal. Via stichting BLEI (branchesamenwerking leermiddelen en examenproducten infratechniek), waarin alle genoemde partijen samenwerken, is prachtig digitaal lesmateriaal ontwikkeld voor ons kwalificatiedossier Infratechniek.

Voor de volgende opleidingen kunnen leerlingen van partner-ROC’s, lidbedrijven van de Vakgroep, GOA-leerlingen én leerlingen van netbeheerders en waterbedrijven aan de slag met dit nieuwe materiaal:

  • monteur gas, water en warmtedistributie;
  • monteur laagspanningdistributie;
  • monteur middenspanningdistributie;
  • eerste monteur gas, water en warmtedistributie;
  • eerste monteur laagspanningdistributie;
  • eerste monteur middenspanningdistributie.

Een absolute mijlpaal na alle geleverde inspanningen! We zijn weer een stapje dichterbij in het herkenbaar, eenduidig en erkend opleiden in de ondergrondse infratechniek!

Alle betrokkenen hartelijk dank voor hun inzet en het vertrouwen.

Op de foto’s staan Jodin Wolf en Patrick Wevers, leerlingen van GOA Leidingtechniek beide in opleiding tot Monteur Gas/Water/Warmte. Wij wensen hen en alle andere leerlingen een succesvolle opleidingsperiode toe.

foto-jordin-wolfp-wevers