Monteur infratechniek data Elektra
Deze opleiding is competentiegericht volgens de meest recente kwalificatiestructuur. Cursisten leren omgaan met laagspanningsnetten en zijn na het succesvol afronden van de opleiding in het bezit van een erkend diploma.

Cursusnaam Monteur infratechniek data Elektra
Inhoud opleiding De leerling-monteur behaalt tijdens zijn opleiding Monteur het wikkelmof-certificaat van de firma Filoform of 3M. De Monteur infratechniek data Elektra kan zelfstandig en onder spanning verbindingsmoffen, eindmoffen en aftakmoffen monteren. Verder monteert hij aansluitkasten en stijgleidingen. Hij monteert voedingskabels af op laagspanningverdeelrekken en kan ook secundaire metingen bedraden en aansluiten. Hij kan meten met een duspol, multimeter, ampèretang en draaiveldmeter.
Opleidingsniveau Toelatingseisen Webniveau 2 Zie toelatingseisen BBL 2
Diploma Diploma Monteur infratechniek data Elektra
Cursusduur Circa 2 jaar, 1 dag per week, een combinatie van theorie en praktijk
Locatie cursus Opleidingscentrum in Nieuwegein
Kosten Afhankelijk van de cursus (uitstroomdifferentiatie)
Groepsgrootte Wordt afgestemd met het betrokken ROC