Onze missie en visie
Onze samenleving is en wordt steeds afhankelijker van Energie, Data en Water. De eerste levensbehoefte is Water. De steeds grotere vraag naar Energie samen met de beschikbaarheid van goed en snel Dataverkeer maakt dat wij gezamenlijk moeten zorgen voor goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. Goed opgeleide medewerkers met de juiste diploma’s en certificaten vormen het belangrijkste kapitaal van uw organisatie.

Onze Missie is

Het levenslang leren heeft is een begrip wat start op de basis school en wordt voortgezet bij het starten van de carrière. Wij faciliteren de combinatie van leren en werken (BBL) in de ondergrondse infratechniek waardoor toekomstige vakmensen beschikbaar zijn om ons netwerk voor Energie, Data en Water continu beschikbaar te houden.

Onze Visie is

Door het samenbrengen van het onderwijs en bedrijfsleven ontstaat een opleiding die aansluit bij de vraag uit de markt. Hierdoor is de kans op werk binnen deze branche zeer groot. Levenslang opleiden wordt gefaciliteerd door goed praktijk gerichte opleidingen te combineren met het theoretische gedeelte. Opleiden (be)loont.