Organisatie GOA-Leidingtechniek
Geschiedenis
In de jaren 80 was er een crisis die aanleiding heeft gegeven om als branche gezamenlijk te kijken naar de toekomst. Door het oprichten van een samenwerkingsverband (SPG: Stichting samenwerkingsverband Praktijkopleidingen GWW) in 1985 is de eerste start gemaakt naar wat nu SPG Kabel en Leidingtechniek is. Deze SPG-en zijn allen verbonden aan de Bouw-cao. In de jaren erop volgend werden nog diverse initiatieven opgepikt en werden her en der in het land soortgelijke stichtingen in het leven geroepen. In 1995 hebben de toenmalige bedrijven besloten de krachten te bundelen en de stichting meer structuur te geven. De oprichting van GOA Leidingtechniek ( Stichting Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten Leidingtechniek) was een feit. GOA Leidingtechniek werd vanuit de diverse SPG-en bestuurd. Begin 2000 werd steeds duidelijker dat de diverse bedrijven hun personeel niet meer onderbrachten in de Bouw-cao maar in de cao voor de klein metaal. In 2011 heeft dit geresulteerd in het oprichten van het SPG Infratechniek Nederland wat zich specifiek richt op medewerkers in de Klein metaal. Dit SPG heeft een landelijke dekking. Door deze ontwikkeling is door de diverse besturen besloten om alle separate BOUW-SPG te fuseren tot één SPG voor de Bouw-cao. In 2013 is uit deze fusie het SPG Kabel en Leidingtechniek ontstaan.

De huidige structuur is als volgt:

GOA Leidingtechniek voert de coördinatie over een stichting op basis van de CAO Metaal en Techniek (CAO Kleinmetaal)

SPG Infratechniek Nederland

De huidige organisatie
Een van de uitgangspunten is dat de kennis vanuit de bedrijven en het onderwijs gecontinueerd dient te worden. Hiervoor is het van groot belang dat wij constant feeling houden me de veranderingen in de markt. Hier doelen wij op product ontwikkelingen, innovatietechnieken, veranderen werkmethoden/technieken. Om deze feeling met de markt te houden zijn deze landelijke SPG-en onderverdeeld in vier regio’s te weten Noordoost, Zuidoost, Noordwest en Zuidwest. De twee SPG-en zijn onafhankelijke stichtingen met eigen regionale opleidingscentra en praktijkwerkplaatsen. Zij zorgen voor plaatsing van de leerlingen bij een erkend (Fundeon of Kenteq) leerbedrijf en voor een leerovereenkomst met een ROC in de buurt van de woonplaats van de leerling. De drie stichtingen (GOA Leidingtechniek, SPG Kabel en Leidingtechniek, SPG Infratechniek Nederland) hebben een bestuur. De organisatie van de twee landelijke SPG-en is ondergebracht bij GOA Leidingtechniek.
Het bestuur
De besturen van de twee landelijke samenwerkingsverbanden (SPG-en) worden gevormd door de regionale leerbedrijven uit de branche. Het bestuur van GOA Leidingtechniek wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de twee landelijke SPG-en, waardoor er inbreng is vanuit de regio in het landelijke beleid met betrekking tot de vakopleidingen gas, water, warmte, elektra en data. Het bestuur van GOA Leidingtechniek wordt gevormd door de bestuursleden van SPG Kabel en Leidingtechniek en SPG Infratechniek Nederland: Deze bestuursleden van SPG Kabel en Leidingtechniek en SPG Infratechniek vertegenwoordigen de verschillende regio’s:

• namens regio Noordoost: H. Bonte (secretaris); T. Schra;
• namens regio Noordwest: Vacant; T. Dijkstra;
• namens regio Zuidwest: R. Holster; R. Houterman (penningmeester);
• namens regio Zuidoost: W.F. Prins; M. Kooijmans (voorzitter);
• namens Stichting Beheer BoBo: B. Maat-de Boer
 
De organisatie
Bij de inrichting van de organisatie is het uitgangspunt onze leerling. We hebben één aanspreekpunt in de regio hebben zodat onze leerling, het Leerbedrijf en het ROC met één persoon te maken te hebben.

Regio Noord-Oost: De regio Noordoost faciliteert de opleidingen voor de provincie, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland.
Coördinator

5707S.LeppersvandenBoom


Sandra Leppers van den Boom
tel. +31(0)6-81620027
e-mail: s.leppers-vandenboom@goaleidingtechniek.nl
Praktijkleermeester

5743J.Maathuis


Jos Maathuis
tel: +31(0)6-20738613
e-mail: j.maathuis@goaleidingtechniek.nl
Regio Noord-West: De regio Noordwest faciliteert de opleidingen Monteur Infratechniek voor de provincie Noord Holland en het noordelijk gedeelte van de provincie Zuid Holland.
Coördinator

5548T.Streefkerk


Theo Streefkerk
tel: +31(0)6-50225692
e-mail: t.streefkerk@goaleidingtechniek.nl
Praktijkleermeester

5343P.Gaarenstroom


Piet Gaarenstroom
tel: +31(0)6-83982378
e-mail: piet@goaleidingtechniek.nl
Regio Zuid-Oost: De regio Zuid-oost faciliteert opleidingen Monteur Infratechniek voor de provincies, Zeeland, Noord Brabant, Limburg en Gelderland onder de rivieren (Zuid)
Coördinator

9680MauricevanHeumen


Maurice van Heumen
tel: +31(0)6-53134304
e-mail: l.vanheumen@goaleidingtechniek.nl
Regio Zuid-West: De regio Zuid-West faciliteert de opleidingen Monteur Infratechniek voor de provincie Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht.
Coördinator

9680MauricevanHeumen


Maurice van Heumen
tel: +31(0)6-53134304
e-mail: l.vanheumen@goaleidingtechniek.nl
Coördinator

5548T.Streefkerk


Theo Streefkerk
tel: +31(0)6-50225692
e-mail: t.streefkerk@goaleidingtechniek.nl
Praktijkleermeester

9718GerardRoest


Gerard Roes
tel: +31(0)6-53600832
Praktijkleermeester

5343P.Gaarenstroom


Piet Gaarenstroom
tel: +31(0)6-83982378
e-mail: piet@goaleidingtechniek.nl
Centrale Elektra

Hier worden de opleidingen voor Elektra (LS-MS) verzorgd.
Coördinator/praktijkleermeester

5387S.Keijzer


Sjoerd Keijzer
tel. +31(0)6-83982441
e-mail: s.keijzer@goaleidingtechniek.nl

Sjoerd Keijzer is o.a. geaccrediteerd om monteurs te trainen en te certificeren namens Prysmian. Kijk voor andere garnituren op speciale garnituren. Klik hier om het certificaat te bekijken.
Financiële administratie

9854LindaRog


Linda Rog-Dikshoorn
tel:+31(0)79-3252265
e-mail: l.rog@goaleidingtechniek.nl
Loonadministratie

9810LiannevanDorp


Lianne van Dorp-Hofman
tel:+31(0)79-3252265
e-mail: l.vandorp@goaleidingtechniek.nl
Automatisering

9879AnandMahespalsingh


Anand Mahespalsingh
tel:+31(0)79-3252265
e-mail: a.mahespalsingh@goaleidingtechniek.nl
Directie

potret-danny


Danny Ouwendijk
tel:+31623947512
e-mail: d.ouwendijk@goaleidingtechniek.nl